dif anglais

Professionnel de la formation en langues: Telab.com Cours d'anglais par téléphone

Pour avoir des informations sur le CPF ou les formations visitez CPF-Anglais.com

Néerlandais dans le secondaire-les pays les pays de l'Union européenne texte


Complétez le texte à l'aide de ces mots (n'oubliez pas de mettre les mots à la bonne forme):

Bulgarije - het continent - de Europese Commissie - de Europese Economische Gemeenschap - het Europees Parlement - de Europese Unie - het gedrag - georganiseerde misdaad - grotendeels - de inwoner - de lidstaat - onderhandelen - de onderhandeling - de rechter - Roemenië - tekenen - toetreden - de toetreding - het verdrag

De ....................... of EU is een intergouvernementele en supranationale organisatie van in meerderheid Europese staten, die momenteel' ...................... heeft. De Unie is onder deze naam opgericht door .................. van Maastricht in 1992. Vele aspecten van de EU bestonden echter al in de voorlopers van deze Unie, daterend uit de jaren '50. Binnen de Unie wordt er onder andere op politiek, economisch en juridisch vlak samengewerkt.


Sections

Lidstaten

Op dit moment omvat de Europese Unie' ..................... , een grondgebied van 3.892.685 km² en ongeveer 460 miljoen ..................... . Indien als land gerekend neemt de Europese Unie de zevende plek in op de wereldranglijst qua grondgebied en de derde, na China en India, qua bevolkingsaantal.

De Europese Unie heeft een landgrens met 20 staten en een zeegrens met 31.

Buiten de Spaanse gebieden in of bij Afrika - zoals de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla en de Canarische eilanden - en het Aziatische eiland Cyprus ligt de Europese Unie .............................. op .............................. Europa.

Sinds de stichting van de .............................. door de zes oprichtende staten is de Unie met eenentwintig landen uitgebreid.


Zojuist toegetreden lidstaten

............................. en ............................ zijn op 1 januari 2007 toegetreden tot de Europese Unie. Het toetredingsverdrag voor Bulgarije en Roemenië was hiervoor in 2005 al ............................ . Op 26 september 2006 werd bekend gemaakt dat de toetreding in 2007, maar wel met beperkingen, kon plaatsvinden. Met name op het gebied van bestrijding van corruptie en ............................ . moest nog het nodige gebeuren. En er zijn, hoewel flink verbeterd in vergelijking met enkele jaren geleden, eveneens nog steeds meldingen van mensenrechtenschendingen in bv. ........................... van de politie, in gevangenissen, psychiatrische klinieken en bij het omgaan met minderheden.


 : Kandidaat-lidstaten"> Kandidaat-lidstaten

Kroatië onderhandelt sinds 4 oktober 2005 met de EU over toetreding. Het screeningsproces is gestart op 20 oktober 2005. Verwacht wordt dat Kroatië in 2010 zal toetreden tot de Europese Unie;

Macedonië is sinds 17 december 2005 een kandidaat-lidstaat van de Europese Unie. Er is nog geen datum aangeven voor het begin van de ........................... ;

Turkije ........................... sinds 4 oktober 2005 met de EU over ........................... . Het screeningsproces is gestart op 20 oktober 2005. Het is onbekend wanneer en zelfs onzeker of Turkije toe zal treden tot de Europese Unie. De Unie is naar eigen zeggen voor 2015 niet gereed Turkije op te nemen. Verschillende lidstaten, waaronder Frankrijk en Polen, hebben aangegeven de eventuele toetreding van Turkije onderwerp te maken van een referendum.


Instellingen en juridisch raamwerk

Het functioneren van de Europese Unie wordt ondersteund door verschillende instellingen:

  • ....................... (785 leden)
  • De Raad van de Europese Unie (of 'Raad van Ministers') ' leden)
  • ....................... ' leden)
  • Het Europees Hof van Justitie ' .......................)


Questions

  1. Quels sont les institutions localisées à Bruxelles ? Welke instellingen zijn in Brussel gevestigd?
  2. Où se trouve la Banque centrale ? Waar ligt de Europese Centrale Bank?
  3. Qui est le président de la Commission européenne ? Wie is de voorzitter van de Commisie?
  4. Êtes-vous pour ou contre l'adhésion de la Turquie ? Pourquoi ? Ben je voor of tegen de toetreding van Turkije? Waarom?

cours de neerlandais


Cours de néerlandais table des matières

Cours de néerlandais
Écrire les syllabes
A l'hôtel
A la poste
Assimilation
Cours de néerlandais Cours de néerlandais grammaire néerlandaise
Cours de néerlandais Néerlandais
Cours de néerlandais Cours de Néerlandais dans le secondaire (livre)
Cours de néerlandais Cours de Néerlandais pour adultes (livre)
Cours de néerlandais Cours de Néerlandais pour traducteurs
Chez le docteur
Comment décomposer les syllabes
Consonnes
Correspondance entre lettres et sons
Dans un café
Demander son chemin
Enseignement du néerlandais-Table des matières
Envoyer quelqu'un promener
Expressions imagées
Grammaire
Cours de néerlandais grammaire néerlandaise
Cours de néerlandais grammaire néerlandaise l'adjectif possessif exemples supplémentaires
Cours de néerlandais grammaire néerlandaise l'adjectif possessif exercices écrits
Cours de néerlandais grammaire néerlandaise l'adjectif possessif exercices oraux
Cours de néerlandais grammaire néerlandaise l'adjectif possessif théorie
Cours de néerlandais grammaire néerlandaise l'adjectif possessif théorie exercice
Cours de néerlandais grammaire néerlandaise l'adjectif théorie
Cours de néerlandais grammaire néerlandaise l'article défini
Cours de néerlandais grammaire néerlandaise l'article défini liste de mots
Cours de néerlandais grammaire néerlandaise l'article indéfini
Cours de néerlandais grammaire néerlandaise l'indicatif présent
Cours de néerlandais grammaire néerlandaise la majuscule
Cours de néerlandais grammaire néerlandaise la phrase relative théorie
Cours de néerlandais grammaire néerlandaise le nom introduction
Cours de néerlandais grammaire néerlandaise le nom le diminutif
Cours de néerlandais grammaire néerlandaise le nom le pluriel
Cours de néerlandais grammaire néerlandaise les conjonctions théorie
Cours de néerlandais grammaire néerlandaise le verbe introduction
Cours de néerlandais grammaire néerlandaise le verbe le passé composé
Cours de néerlandais grammaire néerlandaise le verbe les verbes forts de la première classe
Cours de néerlandais grammaire néerlandaise le verbe les verbes forts de la troisième classe
Cours de néerlandais grammaire néerlandaise le verbe les verbes mixtes
Cours de néerlandais grammaire néerlandaise liste de verbes forts
Cours de néerlandais grammaire néerlandaise remplacement pronominal théorie
Gros mots
Guide de conversation
Cours de néerlandais Leçon 1 Se Saluer
Cours de néerlandais Leçon 2 Se présenter
Cours de néerlandais Leçon 3 Être et avoir
Cours de néerlandais Leçon 4 Quelle heure est-il
Les couleurs
Les formules de politesse
Les nombres
Les pays
Les verbes forts
Le temps
Néérlandais traduction les fruits
Néerlandais Dialogue L'agence immobilière
Néerlandais Introduction L'agence immobilière
Cours de Néerlandais vocabulaire L'agence immobilière
Néerlandais au restaurant
Néerlandais comprendre une petite annonce immobilière
Cours de Néerlandais dans le secondaire
Cours de Néerlandais dans le secondaire indiquer l'heure théorie
Cours de Néerlandais dans le secondaire l'expression du temps
Cours de Néerlandais dans le secondaire l'iténeraire exercice 1
Cours de Néerlandais dans le secondaire l'iténeraire exercice 2
Cours de Néerlandais dans le secondaire le magasin actes de communications exercice
Cours de Néerlandais dans le secondaire le magasin actes de communications théorie
Cours de Néerlandais dans le secondaire le magasin actes de communications vocabulaire
Cours de Néerlandais dans le secondaire le magasin exercice lacunaire
Cours de Néerlandais dans le secondaire le magasin exercice lacunaire correction
Cours de Néerlandais dans le secondaire le magasin les vêtements vocabulaire
Cours de Néerlandais dans le secondaire les pays les pays de l'Union européenne questions
Cours de Néerlandais dans le secondaire les pays les pays de l'Union européenne texte
Cours de Néerlandais dans le secondaire les villes belges
Cours de Néerlandais dans le secondaire les villes belges exercices
Cours de Néerlandais dans le secondaire le téléphone exercices lacunaires
Cours de Néerlandais dans le secondaire le téléphone exercices lacunaires correction
Cours de Néerlandais dans le secondaire le téléphone vocabulaire
Néerlandais des affaires
Néerlandais dialogue le petit-déjeuner
Néerlandais dialogue les hobbys
Néerlandais exercices la présentation
Néerlandais exercices les pays et les langues
Néerlandais introduction (guide pour adulte)
Néerlandais l'itinéraire demander le chemin
Néerlandais l'itinéraire demander le chemin exercice
Néerlandais l'itinéraire demander le chemin exercice 2
Néerlandais l'itinéraire exemple
Cours de Néerlandais la famille
Cours de Néerlandais la maison dialogue préparation
Cours de Néerlandais la maison exercices de vocabulaire
Cours de Néerlandais la maison parler de la maison dialogue exigences
Cours de Néerlandais la maison traduction (correction)
Cours de Néerlandais la maison traduction
Cours de Néerlandais la maison vocabulaire illustré les appareils électroménagers
Cours de Néerlandais la maison vocabulaire illustré les meubles
Cours de Néerlandais la maison vocabulaire illustré les pièces
Cours de Néerlandais la ville infrastructure vocabulaire illustré
Cours de Néerlandais la ville les bâtiments association de mots (correction)
Cours de Néerlandais la ville les bâtiments association de mots
Cours de Néerlandais la ville les bâtiments exercice lacunaire (correction)
Cours de Néerlandais la ville les bâtiments exercice lacunaire
Cours de Néerlandais la ville les bâtiments traduction (correction)
Cours de Néerlandais la ville les bâtiments traduction
Cours de Néerlandais la ville les bâtiments vocabulaire
Cours de Néerlandais la ville les bâtiments vocabulaire illustré (correction)
Cours de Néerlandais la ville les bâtiments vocabulaire illustré
Cours de Néerlandais la ville vocabulaire les bâtiments
Néerlandais le cartable
Néerlandais les abréviations dans les annonces immobilières
Néerlandais les boissons
Néerlandais les couleurs
Néerlandais les couverts vocabulaire illustré
Néerlandais les langues
Néerlandais les nombres de 1 à 100
Néerlandais les pays
Néerlandais les repas
Néerlandais les sports
Néerlandais les transports comment venez-vous à l'école
Néerlandais les transports comment venez-vous à l'école exercice
Néerlandais les transports titre de transport
Néerlandais les transports vocabulaire
Néerlandais les transports vocabulaire illustré (2)
Néerlandais les transports vocabulaire illustré
Néerlandais le téléphone actes de communications exercice (fr vers nl)
Néerlandais le téléphone actes de communications généralités
Néerlandais liste de hobbys
Néerlandais parler de la maison
Néerlandais parler de la nourriture
Néerlandais parler des hobbys
Néerlandais parler des hobbys exercice lacunaire
Cours de Néerlandais pour adultes
Cours de Néerlandais pour traducteurs
Cours de Néerlandais pour traducteurs dissertation
Cours de Néerlandais pour traducteurs faux-amis
Cours de Néerlandais pour traducteurs informatique vocabulaire
Cours de Néerlandais pour traducteurs la famille
Cours de Néerlandais pour traducteurs la santé
Cours de Néerlandais pour traducteurs les animaux vocabulaire
Cours de Néerlandais pour traducteurs les fêtes
Cours de Néerlandais pour traducteurs les villes belges
Cours de Néerlandais pour traducteurs le téléphone
Cours de Néerlandais pour traducteurs le vocabulaire grammatical
Néerlandais questions sur les fruits
Néerlandais révision la présentation, la nourriture, les hobbys
Néerlandais se présenter
Néerlandais traduction la nourriture
Néerlandais traduction les fruits (correction)
Néerlandais traduction les hobbys (correction)
Néerlandais traduction les hobbys
Néerlandais vivant
Cours de Néerlandais vocabulaire la maison
Cours de Néerlandais vocabulaire la maison exercice visuel
Cours de Néerlandais vocabulaire les couverts
Cours de Néerlandais vocabulaire les fruits (secondaire)
Néerlandais willen et mogen (2) (correction)
Néerlandais willen et mogen (2)
Néerlandais willen et mogen (correction)
Néerlandais willen et mogen
Petits mots
Phonologie
Progressons pas à pas
Salutations
Se présenter
Syllabes
Voyelles

Cours d'allemand

Cours d'allemand
Enseignement de l'allemand Niveau 1
Grammaire allemande